“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: Het geheugen van Parijsch 2005

fotografie: Observatorium & Sjaak Langenberg

Project gerealiseerd in opdracht in samenwerking met Observatorium in opdracht van CV Parijsch.

CULEMBORG – 13.000 exemplaren van een speciale editie van de Culemborgse Courant werden in 2005 opgeslagen op een zolder in de nieuwbouwwijk Parijsch. De zolder zit 20 jaar op slot. Op 18 december 2025 zal de zolder worden geopend en zullen de kranten in Culemborg worden verspreid. De inhoud van de krant blijft 20 jaar geheim. De speciale editie is de eerste geschiedschrijving van de nieuwbouwwijk Parijsch. Met de nieuwbouwwijk breidde Culemborg zich verder in westelijke richting uit met 1200 woningen. De zolder en de krant zijn onderdeel van het kunstproject 'Het geheugen van Parijsch' dat door Sjaak Langenberg en Observatorium werd ontwikkeld. Ter markering van de entree van het winkelcentrum Parijsch bouwden de kunstenaars een grote overkapping die aan de oude Betuwse schuren doet denken die hier ooit stonden. Op de zolder van deze 'schuur' werden grote houten kisten gestapeld waarin de speciale editie van de Culemborgse Courant is opgeslagen. De krant is in 2005 onder redactie van de kunstenaars tot stand gekomen.
Het tweede onderdeel van het kunstproject betrof het ontwerp voor een ontmoetingsplek rondom de roadblock die tot ergernis van vele wijkbewoners de belangrijkste doorgangsweg van de wijk Parijsch blokkeert. Aan weerszijden van de roadblock werden ruime houten vlonders met zitelementen gebouwd die als een plein de 'steen des aanstoots' omgeven. De noodvoorziening werd in een aangename ontmoetingsplek veranderd. Mocht de roadblock ooit verdwijnen, dan zullen ter herinnering alle barrières en stoplichten in de grote houten zitelementen worden opgeslagen.

© Sjaak Langenberg & Observatorium