“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: Kon ik maar 1:1 een overzichtstentoonstelling van mijn gedachten maken
2007 / 2008

fotografie: Peter Cox & Suus Heersema

Project gerealiseerd op uitnodiging van Museum Jan Cunen, Oss

'Langenberg's menselijke alternatieven voor onmenselijke stadsplanning heeft een overtuigende expositie opgeleverd.'
de Volkskrant - Kunsttips, 13 December 2007

'Langenberg is een meesterlijke observator van de lokale situatie, inclusief al zijn kleine pijnpunten, die effectief worden gesublimeerd door niet zelden een gulle lach. Wat mij naast het scherpe observatievermogen en de humor altijd weer treft in het werk van Sjaak Langenberg zijn twee met elkaar verstrengelde begrippen: openbaarheid en empathie. Die zijn in de plaats gekomen van de esthetiek - alhoewel ik me realiseer dat er ook zoiets bestaat als de esthetiek van het concept.'
René Pingen, directeur Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

OSS – Ter gelegenheid van de toekenning van de Beeldende Kunstprijs 2007 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant toonde Museum Jan Cunen een overzicht van 14 projecten uit de periode 1997-2007 van Sjaak Langenberg. Voor de tentoonstelling had Langenberg zijn projecten gedocumenteerd in artikelen, foto's, televisie- en radiofragmenten om de reikwijdte ervan te laten zien. Rode draad door de tentoonstelling waren affiches met 1:1 gefotografeerd documentatiemateriaal van de projecten. De 15 door Vanessa van Dam ontworpen affiches brachten de schaal waarop de projecten zich afspelen in kaart: van de besloten ruimte van een huiskamer tot de weidse verten van een polder.

Links:
de Volkskrant: Waarom emigreren de boeren?


© Sjaak Langenberg & Vanessa van Dam