“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: De Droomkeuken
2020-2022

ontwerp: Rosé de Beer
bouw: studio Corvers
fotografie: Rosé de Beer

Project in opdracht van Museum van Bommel van Dam


VENLO – De installatie Droomkeuken gaat níet over de keuze voor een Quooker of de kleur van de keukenkastjes, maar over diepere verlangens. Door te kauwen op taaie vraagstukken rondom eenzaamheid, tijdgebrek, consumentisme en emotie-eten proberen Sjaak Langenberg & Rosé de Beer erachter te komen welke honger je echt willen stillen. In plaats van moeilijke onderwerpen doorslikken en problemen wegeten krijgt emotie-eten een nieuwe betekenis in De Droomkeuken. Stamppot waarmee je je woede kunt kanaliseren. Empathische Koekjes die fysieke verplaatsing in de ander mogelijk maken door elkaars emotie te proeven. En een Schijf van vijf die je kunt inkleuren met je basisemoties waardoor inzichtelijk wordt hoe boosheid, verdriet, angst, schaamte en blijheid zich tot elkaar verhouden. 'Al you can feel' in plaats van 'All you can eat'.

De installatie De Droomkeuken fungeerde als atelier, interviewsetting en presentatieplek op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Studenten van de opleiding Healthy Living - HAS Venlo ontwikkelden parallel aan het onderzoek prototypes voor producten die inspelen op onderliggende behoeften van eetgedrag. De Droomkeuken was onderdeel van het project 'Re-think Re-act: kunst en design voor een vitale regio' van Museum van Bommel van Dam. In een afsluitende tentoonstelling in het museum konden bezoekers een keukengeleide meditatie-oefening beluisteren.

Links:

Projectpagina

© Sjaak Langenberg & Rosé de Beer