“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: Biografie van de vaarweg Lemmer-Delfzijl
2006


fotografie: Jikkie Cats, Gerard Groenewoud & Ytzen van der Wal

Project gerealiseerd in samenwerking met Vanessa van Dam in opdracht van provincies Groningen en Fryslân met financiële steun van: Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Stichting VSBfonds regio Friesland, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Stichting SNS Fonds Eemsmond, BügelHajema Adviseurs Assen, Heuvelman Ibis B.V. Delfzijl, Sterk Heiwerken Drachten, Foreign Media Group Leeuwarden en het Friesland College, Leeuwarden. Projectbegeleiding: Keunstwurk, Leeuwarden.


'Het leukste boek dat ik dit jaar in handen heb gehad.'
Wim Brands in De Avonden, VPRO

'Een droom van een idee.'
K. Schippers in Met het Oog op Morgen, NOS

LEMMER – Aan de oevers van de vaarweg Lemmer-Delfzijl die als een levensader door de Nederlandse provincies Groningen en Fryslân stroomt, schreven op vrijdag 1 september 2006 84 biografen de Biografie van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. 84 auteurs bemanden een dag lang even zoveel observatieposten langs de hele vaarwegroute. Landelijk bekende schrijvers zoals K. Schippers, Nicolaas Matsier, Pauline Slot, Maria Barnas en Hans Aarsman, maar ook specialisten zoals een geograaf, een bioloog, een landbouwer, een historicus, een naamkundige, een antropoloog en een schipperskind, zaten onder grote belangstelling van de pers bij bruggen, sluizen, pontjes, aquaducten, jachthavens, industrieterreinen, op campings en op bootjes aan de vaarweg. Hun observaties zijn gebundeld in de biografie. De hoofdstukken vormen tezamen het kanaal. Je kunt een boot het ene hoofdstuk uit en het andere hoofdstuk in zien varen. Hoofdstuktitels als 'Niks te beleven' en 'Hier gebeurt nooit wat' lijken te duiden op weinig avontuur, maar wie inzoomt op dit 'akelige lange rechte kanaal waar weinig spannends te beleven valt' ziet volop tragedie en leven aan de waterkant. Dan blijkt ineens dat een brugwachter heeft gecollaboreerd met de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog of er openbaart zich een onverwachte rijkdom: 'Er is zoveel hier, poezen, een mugje, beweging, stilstand. Groei, krimp, golfslagje. Alles wil gezien worden, opgemerkt, meetellen.'

Links
Trouw: Vaarweg Lemmer-Delfzijl krijgt in één dag een biografie
Biografie van de Vaarweg op Google Books

© Sjaak Langenberg & Vanessa van Dam,