“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: Reset Happiness
2014fotografie Ben Nienhuis

Project in opdracht van het Stedelijk Museum
's-Hertogenbosch als onderdeel van het driejarig kunstproject Reinventing Happiness met financiële steun van de Stichting Doen, de Mondriaan Stichting en de bkkc. Met dank aan de stadsBIEB 's-Hertogenbosch.

DEN BOSCH - Ongeluk wordt geëxploiteerd en gevoed door de geluksindustrie. Zelfhulpboeken houden een worst voor met titels als 'Verander je leven in 7 dagen' en Tijd voor jezelf en toch alles doen'. In de stadsbibliotheek van Den Bosch staan zo'n 700 boeken over geluk in de schappen. Sjaak Langenberg en Rosé de Beer leenden alle boeken in één keer en lieten lege schappen achter. Met deze interventie startten Langenberg & de Beer hun bijdrage aan het driejarig onderzoeksproject Reinventing Happiness in opdracht van het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en gastcurator Joanna van der Zanden. Doel van Reinventing Happiness is om alternatieve sociale concepten te ontwikkelen en te onderzoeken of een andere definitie van geluk nieuwe toekomstperspectieven oplevert. Andere onderzoeksbijdragen worden geleverd door Jeanne van Heeswijk in samenwerking met Paul De Bruyne en Frank Bruggeman.

© Sjaak Langenberg & Rosé de Beer