“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: Radboudumc Mean Time
2016 - 2017

montage: Rosé de Beer

Project in opdracht van het Radboudumc Centrum voor OncologieNIJMEGEN - Als je ziek wordt staat de tijd stil. Werknemers in de zorg komen vaak tijd tekort. Dit verschil in tijdsbeleving stellen Sjaak Langenberg & Rosé de Beer centraal in het plan dat zij ontwikkelden in opdracht van het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Met de invoering van Radboudumc Mean Time maken Langenberg & de Beer mensen bewust van de verschillende tijdzones waarin zij verkeren. Hoe kunnen patiënten, zorgverleners en wetenschappers in elkaars tijdzone terecht komen? Het Koninklijk Observatorium van Greenwich werd bekend als ijkpunt van de meridiaan van Greenwich en de gecoördineerde wereldtijd Greenwich Mean Time (GMT). Langenberg & de Beer ontwerpen een plek waar de tijd in het ziekenhuis wordt geijkt, een plek die als het hart van het Radboudumc Centrum voor Oncologie gaat functioneren. Het project Radboudumc Mean Time bestaat daarnaast uit een programma rondom tijdsbeleving.

De opdracht kwam tot stand in samenwerking met KUNSTwerkt. KUNSTwerkt introduceert kunstenaars bij ruimtelijke, bedrijfsmatige en sociale vraagstukken. KUNSTwerkt is een initiatief van Cultuurmij Oost, een expertisecentrum dat de relatie tussen cultuur en samenleving versterkt.

Links

Website KUNSTwerkt

© Sjaak Langenberg & Rosé de Beer